Container Chuyên Dùng

 • Container Flat Rack
  0 out of 5

  Container Flat Rack

 • Container mở bửng
  0 out of 5

  Container Mở Bửng

  Container mở bửng được dùng thay thế thùng xe để chở những mặt hàng thường xuyên phải lên xuống, lấy ra vào nhiều.

 • Container open top 20 feet 1
  0 out of 5

  Container Open Top 20 Feet

  Container open top 20 feet được thiết kế từ container kho rỗng 20 feet nguyên thủy. Container 20 feet được xử lý kỹ thuật, mở nóc làm thành Container open top để tiện cho công việc lên xuống hàng dể dàng có bạc che đậy đầy đủ.

 • Container Open Top 40 Feet 3
  0 out of 5

  Container Open Top 40 Feet

  Container open top 40 feet được thiết kế từ container kho rỗng 40 feet nguyên thủy. Container 40 feet được xử lý kỹ thuật, mở nóc làm thành Container open top để tiện cho công việc lên xuống hàng dể dàng có bạc che đậy đầy đủ.