Container Nhà Vệ Sinh

 • 0 out of 5

  Container Nhà Vệ Sinh 20 Feet 4 – 5 Phòng

  Container nhà vệ sinh 20 feet 4 – 5 phòng được thiết kế với vỏ container đạt điều kiện làm phòng vệ sinh, đảm bảo an toàn, thời gian sử dụng lâu dài, lắp đặt & vận chuyển nhanh chóng. Sản phẩm được chia làm 04 phòng riêng biệt, hoàn toàn giống nhau kích thước 1.2 x 2.4 m.

 • Container nhà vệ sinh 40 feet 10 toilet
  0 out of 5

  Container Nhà Vệ Sinh 40 Feet 10 Toilet

  Container nhà vệ sinh 40 feet 10 toilet được thiết kế với vỏ container đạt điều kiện làm phòng vệ sinh, đảm bảo an toàn, thời gian sử dụng lâu dài, lắp đặt & vận chuyển nhanh chóng.

 • 0 out of 5

  Container Vệ Sinh 10 Feet 2 Phòng

  Container nhà vệ sinh 10 feet 2 phòng được thiết kế với vỏ container đạt điều kiện làm phòng vệ sinh, đảm bảo an toàn, thời gian sử dụng lâu dài, lắp đặt & vận chuyển nhanh chóng.