Container Lạnh

 • 0 out of 5

  Container Lạnh 10 Feet

  Container lạnh 10 feet dùng vận chuyển hàng hóa, giữ lạnh, kiểm soát nhiệt độ & bảo quản tốt thực phẩm như rau quả, thịt, cá tôm đông lạnh v.v.

 • 0 out of 5

  Container Lạnh 20 Feet

  Container lạnh 20 feet dùng vận chuyển hàng hóa, giữ lạnh, kiểm soát nhiệt độ & bảo quản tốt thực phẩm như rau quả, thịt, cá tôm đông lạnh v.v.

 • Container Lạnh 40 Feet 1
  0 out of 5

  Container Lạnh 40 Feet

  Container lạnh 40 feet dùng vận chuyển hàng hóa, giữ lạnh, kiểm soát nhiệt độ & bảo quản tốt thực phẩm như rau quả, thịt, cá tôm đông lạnh v.v.